PreCHECK מבית איכילוב WELL הינו שירות יעיל וחדשני המאפשר אבחון מוקדם של מצבים בריאותיים ומניעת תחלואה עתידית. באמצעות בדיקת סקר מקפיה המתבצעת בזמן הנוח לך, במקום העבודה או בבית הלקוח.