החברה מנהלת ומפעילה את תוכניות הבריאות האפליקטביות המובילות בישראל למוסדות וקופות החולים ומעודדת אורח חיים בריא לכ 1.2 מליון משתמשים